У току првог полугодишта школске 2018/19. године, ученици ОШ ,,Страхиња Поповић” Дворане учествовали су у eTwinning пројекату  ,,Учим да учим”.  Циљ пројекта је да коришћењем интервјуа, анкета и упитника уче различите инструменте прикупљања информација као и прикупљање информација на интернету и кроз радионице. Кроз реализацију активности циљ је да се ученици оснаже за групно истраживање, откривање и повезивање новог знања са стеченим искуствима везаним за информације о техникама учења.

Учешће у пројекту отпочело је планирањем пројектних активности и представљањем школе на  Twinspace –у  пројекта. У сарадњи са наставницама Иваном Кричак и Сањом Николић, ученици су реализовали разне активности у оквиру пројекта. Попуњавали су  упитнике о стиловима учења и упитнике о учењу за ученике. Радили су интервјуе и упитнике са родитељима, наставницима и педагогом. Истраживали су о техникама учења на интернету.  Учествовали су у радионици ,,Мапе ума”, правили плакате и презентације.  Тимским радом анализирали су попуњане упитнике и пројектне материјале. Попуњавајући евалуациони упитник ученици су се изразили  да им је учешће у пројекту било занимљиво и да су научили нешто ново о техникама учења. Пројект у целини оценили су као веома успешан.

Резултати пројекта представљени су на Twinspace –у  пројекта и пред Наставничким већем ОШ ,,Страхиња Поповић”, 8. фебруара 2019. године.

Презентација о пројектним активностима

Продукт пројекта екњига