Издвојено одељење у Здравињу налази се на 6 километара од матичне школе. У Здравињу је нова школска зграда у којој се налазе два одељења са укупно 16 ученика. У саставу школе налази се предшколска група ПУ Ната Вељковић.