Уџбеници за школску 2016-2017

У прилогу су анкетни листићи за све разреде. Уџбенички комплети важе за школску 2016/2017., 2017/2018. и 2018/2019. годину

Udzbenički kompleti za 2015/2016 godinu-predmetna nastava

Na sednici nastavničkog veća  od 5.3.2015. godine donesena je odluka o usvajanju udžbeničkih kompleta za  2015/2016. godinu.

Udzbenički kompleti za 2015/2016 godinu-razredna nastava

PRVI RAZRED:

Srpski jezik:”Početnica”,Jelena Mioč, Nada Mioč- Stanojević;

Čitanka”Zlatna jabuka”, Slavica Jovanović;

Engleski jezik: ”Playway to English” Ginter Gerigros,Herbert Puhta, Višnja Brković;

Matematika: ”Matematika1a”,udžbenik i ”Radna sveska 1b”, Svetlana Joksimović;

Svet oko nas: ”Svet oko nas” udžbenik i ”Radna sveska”, Mirjana Vukmirica,  Branislav Stanec;

Muzička kultura: ”Muzička kultura”udžbenik, Mirjana-Smekar Stanković, S. Cvetković;

Lepo pisanje:”Znam da pišem” vežbanka, M. Jazbušić, N. Trkulja (Modrica i Zdravinje).

Narodna tradicija: Udžbeniik, S. Milovanović, I. Juhas (Dvorane).

DRUGI  RAZRED:

Srpski jezikČitanka za 2. razred,Radmila Žeželj Ralić;

Gramatika, Radmila Žeželj Ralić;

Latinica otkrivalica, Zora Milošević, radna sveska za 2. razred;

Matematika: ”Matematika ” udžbenik i ”Radna sveska  ”, B. Popović, N. Vulović, P. Anokić, M. Kandić;

Svet oko nas: ”Svet oko nas” udžbenik i ”Radna sveska” Biljana Životić Olivera Ramović;

Engleski jezik: Playway to English 2, Ginter Gerigros,Herbert Puhta, Višnja Brković,

Muzička kultura: Udžbenik, Gordana Ilić;

Likovna kultura: Udžbenički komplet, Nevena Hadži Jovančić.

TREĆI RAZRED:

Srpski jezik: ”Čitanka za 3. razred”, Radmila Žeželj Ralić;

”Gramatika o jeziku” Radmila Žeželj Ralić;

Engleski jezik: Playway to English za 3. razred, Ginter Gerigros, Herbert Puhta, Danijela Atanacković;

Matematika: ”Matematika 3a” udžbenik i ”Radna sveska za 3. razred” B. Popović, N. Vulović, P Anokić, M. Kandić;

Priroda i društvo: ”Priroda i društvo” udžbenik za 3. razred, i ”Radna sveska za 3. razred”, Radmila Žeželj (Dvorane, Zdravinje)

Priroda i društvo: Udžbenik za 3. razred i radna sveska, S.Blagdanić, Z. Kovačević, S. Jović, A. Petrović;

Muzička kultura: ”Muzička kultura ” udžbenik, M. Smrekar Stanković, S. Cvetković (Dvorane,Modrica); Gordana Ilić (Zdravinje);

Likovna kultura:”Likovna kultura” za treći razred osnovne škole, udžbenik Nevena Hadži Jovančić.

 

ČETVRTI  RAZRED:

Srpski jezik: ”Reči čarobnice” čitanka, Radmila Žeželj Ralić;

”Gramatika o jeziku” Radmila Žeželj Ralić;

Engleski jezik: ”Playway to English” za 4. razred osnovne škole, Ginter Gerigros, Herbert Puhta,Danijela Atanacković,

Matematika: ”Matematika 4” udžbenik i  radna sveska, B.Popović, N. Vulović, M. Jovanović, A. Nikolić;;

Priroda i društvo: ”Priroda i društvo ” udžbenik i radna sveska, Vinko Kovačević, Branka Bečanović (Dvorane, Zdravinje, Sezemča);

Priroda i društvo, udžbenik i radna sveska, S. Blagdanić, Z. Kovačević, S. Jović, M. Tadić;

Likovna Kultura: ”Likovna kultura 4” udžbenik, Sanja Filipović;

Muzička kultura:”Muzička kultura sa Cd-om” udžbenik,  M. Smrekar , M.B. Cvetković;

Narodna tradicija, udžbenik, S. Milovanović (samo Zdravinje).