У ОШ ,,Страхиња Поповић” Дворане, у току школске 2020/21. године, реализују се одобрени Еразмус + пројекти:

  • KA101-018BC4E9 пројект мобилности под називом ,,Иновативним методама до унапређења наставе и учења (Innovative methods for improving teaching and learning)”   Вести о овом пројекту можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
  • KA229-971C6DE8 пројекат стратешког партнерства за школе – размена добрих пракси под називом ,,Being European: an exchange of cultures and Practices” (Бити Европљанин: размена култура и пракси) као партнерска школа. Вести о овом пројекту можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области: образовањемлади и спорт.

За промовисање и спровођење програма Еразмус+ у Србији у области образовања, обука и младих, надлежна је Фондација Темпус.

Институције и организације које могу пуноправно  да учествују у Еразмус+ програму морају да припадају тзв. програмским земљама (све земље Европске уније, Србија, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (друге земље у суседству Европске уније и све земље света).

Република Србија од конкурсног рока за 2019. годину учествује у програму као пуноправна чланица.

Пројекти у оквиру Кључне активности 1 (КА1) су пројекти мобилности за рад учења и стицања нових вештина. Они подразумевају:

  • мобилност студената и запослених на високошколским установама,
  • мобилност наставног/ненаставног особља предшколских и школских установа, мобилност наставног/ненаставног особља и ученика установа и организација у области стручног образовања и обука, и
  • мобилност наставног/ненаставног особља установа и организација у области образовања одраслих које не спадају у стручно образовање.

Циљеви пројеката мобилности су бројни: држање наставе, похађање обуке, обављање приправничког стажа, признавање стечених ЕСПБ бодова, стицање искуства, нових вештина и професионално усавршавање.

Пројекти у оквиру Кључне активности 2 (КА2) су пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси. Они подразумевају институционалну сарадњу програмских и партнерских земаља која се може остварити кроз пројекте изградње капацитета у високом образовању, пројекте стратешких партнерстава, савеза знања и савеза секторских вештина. Циљ ових пројеката је допринос модернизацији и јачању системског одговора образовања, обука и младих на изазове савременог доба – незапосленост, економску стабилност и раст и активно учешће у демократском животу.