04јул/22

49. Такмичење села града Крушевца

Ученици наше школе имали су фолклорни наступ на 49. такмичењу села града Крушевца 2022. Комисија такмичења доделила је награду за најактивнијег директора Весни Миленковић, директорки наше школе. Диплома за трећу награду уЧитај даље…

27јун/22

Презентација о Берлину

Наставник немачког језика Младен Петровић користећи знања стечена на семинару  ,,Школске иновације: нови начин размишљања за наставнике и ученике’’, у оквиру  Еразмус + КА101 пројекта ,,Иновативним методама до унапређења наставе и учења”,Читај даље…

23јун/22

Угледни часови немачког језика

У четвртак, 23. јуна 2022., наставник немачког језика Младен Петровић је одржао часове на којима су ученици представили продукте пројектне наставе. У петом разреду под рад је носио назив ,,Was essen dieЧитај даље…

22јун/22

Угледни час ,,Пикасо игра”

Наставник физичког васпитања Драган Лазић одржао је угледни час ЧОС ,,Другарство у свету слободног изражавања” у петом и седмом разреду  примењујући ,, Picaso – Spiel”  ,,Пикасо игра”, 22. јуна 2022., односно  знањеЧитај даље…

16јун/22

Угледни час ,,Природе и друштва”

У четвртак, 16. јуна 2022. године, учитељица Драгица Стајковић   одржала је угледни час природе и друштва  са ученицима 3. разреда у Дворану. Наставна јединица: Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница”Читај даље…