Повод обележавања Дана здраве хране у матчној школи у Дворану ученици и наставници су припремили изложбу здраве хране.

На овом линку можете видети фотографије са Дана здраве хране у матичној школи у Дворану

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uFwIu7C602k_nRsrmnhh-lQSmCpKP-If