У понедељак, 31. августа 2020. год. у 15.00 часова у Здравињу, а у 16.00 часова у Дворану биће пријем првака. На пријем првака може доћи по један родитељ детета са дететом, због безбедносних мера.