У току школске 2019/20. ученици наше школе учествовали су  у  eTwinning пројекту ,,Културно историјско наслеђе мога града”. У оквиру пројекта ученици су се, уз употребу различитих ИКТ алата, бавили истраживањем културно-историјског наслеђа свога краја и постављањем радова на eTwinning порталу. У току првог полугодишта истраживали су материјално културно-историјско наслеђе свога града (природне знаменитости, археолошке локалитете, историјске споменике, значајне грађевине, древне предмете, уметничке слике, иконе, књиге, документа…). У току другог полугодишта  истраживали су и представљали на Twinspace -у пројекта нематеријално културно-историјско наслеђе свога града  (традиционалних обичаја, знања и вештина које се преносе са генерације на генерацију, припреме традиционалних јела, извођење традиционалне музике, организовање културних манифестација…) Због ситуације изазване Корона вирусом, пројектне активности су прилагођене условима одржавања наставе на даљину. Ученици су учествовали у завршном онлајн квизу попуњавањем гугл упитника. Пројектне активности  усмеравале су и надгледале учитељице: Душица Милићевић, Дијана Костић, Јелена Живковић, Сања Јовановић, Драгица Стајковић, вероучитељица Сања Николић и директорка школе Весна Миленковић.

Продукти пројекта су вебсајт – линк  и електронска књига- линк.