У току школске 2019/20. ученици разредне наставе учествовали су  у  eTwinning пројекту ”Sharing traditional tales of other countries” (,,Размена традиционалних прича различитих земаља”). Пројекат има за циљ упознавање културног наслеђа других земаља читањем, писањем и памћењем традиционалних прича. Пројектне активности имале су за циљ развијање маште и креативности код ученика, ојачавање  њихове способности размишљања, читања, писања и приповедања. Ученици наше школе послали су традиционалне приче ,,Биберче”, ,,У цара Тројана козије уши” и ,,Правда и кривда” ученицима других земаља да на основу илустрација креирају приче, а касније се упознају са стварним садржајем прича. Наши ученици су писали приче на основу илустрација приче из Француске ,,Le petit poucet de charles perrault” и приче из Шпаније ,,Minairons. A legend from the Pyrenees.” Радове ученика можете погледати на следећим линовима:

Book titled 'Le Petit Poucet'Read this book made on StoryJumper