Дан вода се обележава 22. марта. У издвојеном одељењу у Модрици овај дан је започео часом енглеског језика који је одржала наставница Ивана Кричак. Ученици су погледали филм’’The Secret Life of Water’’ аутора Масару Емото. На овом часу ученици су развијали компетенције за учење, комуникацију, одговоран однос премао колини, активноучешће у демократском друштву. Имали су задатак да уочавају појавне облике воде, кретање воде, боје , звуке, биљке, животиње. На енглеском су овладавали терминологијом везаном за воду. Следећа активност је тражила од ученика да примене знања из српскогјезика: ученици су исписивали реченице о реци, потоку, или су уз именице везане за водене животне заједнице дописивали речи које ихописују, ученици трећег и четвртог разреда су читалие колошке заповести, прелиставали дечју штампу и читали еколошке занимљивости. Пожељи су правили и илустрације. Продукти рада су се нашли на паноу ДАН ВОДА . На овом часу су развијали, између осталог и естетске компетенције. На часу математике су обнављали једнице мере замерење течности, мерили течност и решавали проблемске задатке пресипања. Ученицима је најинтересантнији део био час свет око нас и природа и друштво. На овом часу ученици су имали прилике да користе паметне телефоне у настави у циљу понављања градива о води, воденим животнимзаједницама, коришћењу енергије воде и заштити од загађења. Кроз Кахоот апликацију на мобилнимтелефонима ученици су учествовали у квизу о водама урађеном на Кахоот софтверској платформи. На овом часуученици су развијали компетенције за сарадњу, комуникацију, дигиталне компетенције, одговорано дноспрема о колини и према здрављу, одговорноучешће у демократскомдруштву.
Заокупљени различитим активностима, ученици нису ни приметили да је време заодлазак кући. Учили се и играли у исто време, и по њихово јпроцени провели један од занимљивијихдана у школи.

Драгица Стајковић и Ивана Благојевић