У децембру месецу имали смо стручно-педагошку подршку од стране просветног саветника Миодрага Пешића у области ,,Настава и учење”.