Учитељица Драгица Стајковић је на Активу учитеља представила иновативне методе рада научене на семинару  ,,Решења за управљање разредом за наставнике: нове методологије, ефикасна мотивација, сарадња и стратегије евалуације” ,оквиру Еразмус + КА101 пројекта ,,Иновативним методама до унапређења наставе и учења”.

Учитељица  Дијана Костић  применила иновативни начин рада -кооперативна поезија, при обради наставне јединице из српског језика ,,Лед се топи”Александар Поповић.

Припрема за час  –Led se topi 2, kooperativna poezija