Учитељица  Дијана Костић  применила иновативни начин рада -кооперативнo учење кроз групни облик рада (СЛАЖЕМ СЕ /НЕ СЛАЖЕМ СЕ (Agree/Disagree), при обради наставне јединице „Свијету се не може угодити”, народна прича, из српског језика за 3. разред основне школе.

Прилог припрема за час – Svijetu se ne moze ugoditi, narodna prica AgreeDisagree