РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА 1.ПОЛУГОДИШТЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1.ДО 4.РАЗРЕДА

*У складу са дописом МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА број.610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020.године ревидиран је распоред писмених провера за 1. полугодиште шк.2020/2021

1.разред-Дворане

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Математика контролни задатак 15. 9. 2020. 3/09
Октобар Свет око нас контролни задатак 1. 10. 2020. 1/10
Математика контролни задатак 7. 10. 2020. 2/10
Свет око нас контролни задатак 15. 10. 2020. 3/10
Српски језик контролни задатак 28. 10. 2020. 5/10
Новембар Српски језик контролни задатак 3. 11. 2020. 1/11
Математика контролни задатак 10. 11. 2020. 2/11
Децембар Свет око нас контролни задатак 14. 12. 2020. 3/12

 

1.разред-Здравиње

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Математика писмена вежба 15. 9. 2020. 3/09
Свет око нас писмена вежба 29.09.2020. 5/09
Октобар Математика контролни задатак 07.10.2020. 2/10
Свет око нас контролни задатак 13. 10. 2020. 2/10
Српски језик контролни задатак 28.10. 2020. 5/10
Новембар Српски језик контролни задатак 3.11. 2020. 1/11
Математика контролни задатак 10. 11. 2020. 2/11
 

Децембар

Српски језик контролни задатак 15.12.2020. 3/12

 

 

 

 

 

 

2.разред-Дворане

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Српски језик иницијални тест 7. 9. 2020. 2/09
Математика иницијални тест 8. 9. 2020. 2/09
Математика писмена вежба 24. 9. 2020. 4/09
Октобар Свет око нас контролни задатак 8. 10. 2020. 2/10
Математика контролни задатак 12. 10. 2020. 3/10
Српски језик писмена вежба 13. 10. 2020. 3/10
Новембар Математика тестирање 2. 11. 2020. 1/11
Енглески језик тестирање 4. 11. 2020. 1/11
Српски језик контролни задатак 9. 11. 2020. 2/11
Математика контролни задатак 27. 11. 2020. 4/11
Децембар Енглески језик тестирање 4. 12. 2020. 1/12
Свет око нас контролни задатак 10. 12. 2020. 2/12
Српски језик контролни задатак 14. 12. 2020. 3/12

 

2.разред-Здравиње

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Српски језик Иницијални тест 7.09.2020. 2/09
Математика Иницијални тест 9.09.2020. 2/09
Српски језик Писмена вежба 18.09.2020. 3/09
Октобар Свет око нас Контролни задатак 8.10.2020. 2/10
Енглески језик Писмена вежба 9.10.2020. 2/10
Математика Писмена вежба 12.10.2020. 3/10
Српски језик Писмена вежба 13,10.2020. 3/10
Новембар Математика Писмена вежба 3.11.2020. 1/11
Српски језик Писмена вежба 9.11.2020. 2/11
Енглески језик Писмена вежба 20.11.2020. 3/11
Српски језик Писмена вежба 25.11.2020 4/11
Математика Писмена вежба 30,11.2020.. 5/11
Децембар Свет око нас Контролни задатак 9.12.2020. 2/12
Српски језик Контролни задатак 14.12.2020. 3/12

 

2.разред-Модрица

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Српски јеузик Иницијални тест 7.09.2020. 2/09
Математика Иницијални тест 8.09.2020. 2/09
Математика Писмена вежба 24.09.2020. 4/09
Октобар Свет око нас Контролни задатак 7.10.2020. 2/10
Математика Контролни задатак 12.10.2020. 3/10
Српски језик тестирање 26.10.2020 5/10
Новембар Математика тестирање 2.11.2020. 1/11
Српски језик Контролни задатак 9.11.2020 2/11
Енглески језик тестирање 10.11.2020. 2/11
Математика Контролни задатак 27.11.2020 4/11
Децембар Енглески језик тестирање 3.12.2020. 1/12
Свет око нас Контролни задатак 9.12.2020 2/12
Српски језик тестирање 14.12.2020. 3/12

 

2.разред-Сеземча

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Српски јеузик Иницијални тест 7.09.2020. 2/09
Математика Иницијални тест 8.09.2020. 2/09
Математика Писмена вежба 24.09.2020. 4/09
Октобар Свет око нас Контролни задатак 7.10.2020. 2/10
Математика Контролни задатак 12.10.2020. 3/10
Српски језик Писмена вежба 13.10.2020. 3/10
Новембар Математика тестирање 2.11.2020. 1/11
Енглески језик тестирање 3.11.2020 1/11
Српски језик Контролни задатак 9.11.2020 2/11
Математика Контролни задатак 27.11.2020 4/11
Децембар  

Свет око нас

Контролни задатак 9.12.2020 2/12
Српски језик тестирање 14.12.2020. 3/12

 

3.разред-Дворане

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Српски језик тестирање 4. 9. 2020. 1/09
Математика тестирање 7. 9. 2020. 2/09
Октобар Српски језик писмена вежба 7. 10. 2020. 2/10
Математика писмена вежба 12. 10. 2020. 3/10
Математика писмена вежба 30. 10. 2020. 5/10
Новембар Природа и друштво тестирање 2. 11. 2020. 1/11
Математика писмена вежба 14. 11. 2020. 2/11
Математика писмена вежба 17. 11. 2020. 3/11
Српски језик писмена вежба 20. 11. 2020. 3/11
Енглески језик тестирање 27. 11. 2020. 4/11
Природа и друштво тестирање 30. 11. 2020. 5/11
Децембар Српски језик писмена вежба 11. 12. 2020. 2/12
Математика писмена вежба 14. 12. 2020. 3/12
Српски језик писмена вежба 16. 12. 2020. 3/12

 

3.разред- Здравиње

Месец Предмет Врста Датум Недеља
Октобар Српски језик писмена вежба 7.10.2020. 2/10
Енглески језик писмена вежба 9.10.2020 2/10
Математика писмена вежба 12.10.2020. 3/10
Природа и друштво контролни задатак 29.10.2020. 5/10
Математика писмена вежба 30.10.2020. 5/10
Новембар Математика писмена вежба 17.11.2020. 3/11
Српски језик контролни задатак 19.11.2020. 3/11
Енглески језик писмена вежба 25.11.2020. 4/11
Децембар Природа и друштво контролни задатак 1.12.2020. 1/12
Српски језик писмена вежба 11.12.2020. 2/12
Математика писмена вежба 14.12.2020. 3/12

 

3.разред-Модрица

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Математика тестирање 7. 9. 2020. 2/09
Српски језик тестирање 9. 9. 2020. 2/09
Октобар Српски језик контролни задатак 7. 10. 2020. 2/10
Математика писмена вежба 12. 10. 2020. 3/10
Српски језик контролни задатак 20. 10. 2020. 4/10
Природа и друштво писмена вежба 28. 10. 2020. 5/10
Математика писмена вежба 30. 10. 2020. 5/10
Новембар Српски језик писмена вежба 14. 11. 2020. 2/11
Математика писмена вежба 17. 11. 2020. 3/11
Природа и друштво писмена вежба 25. 11. 2020. 4/11
Енглески језик тестирање 26. 11. 2020. 4/11
Децембар Математика писмена вежба 11. 12. 2020. 2/12
Српски језик писмена вежба 14. 12. 2020. 3/12

 

 

 

 

4.разред-Дворане

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Српски језик писмена вежба 25. 9. 2020. 4/09
Октобар Математика писмена вежба 5. 10. 2020. 2/10
Српски језик писмени задатак 14. 10. 2020. 3/10
Природа и друштво писмена вежба 15. 10. 2020. 3/10
Енглески језик тестирање 30. 10. 2020. 5/10
Новембар Српски језик писмена вежба 3. 11. 2020. 1/11
Математика писмени задатак 5. 11. 2020. 1/11
Математика писмена вежба 18. 11. 2020. 3/11
Српски језик писмена вежба 30. 11. 2020. 5/11
Природа и друштво писмена вежба 3. 12. 2020. 1/12
Децембар Енглески језик тестирање 9. 12. 2020. 2/12
Математика писмени задатак 11. 12. 2020. 2/12
Српски језик писмени задатак 14. 12. 2020. 3/12

 

4.разред-Здравиње

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Математика Иницијални тест 7.9.2020. 1/09
Октобар Математика Писмена вежба 2.10.2020. 2/10
Енглески језик Писмена вежба 9.10.2020 2/10
Природа и друштво Писмена вежба 15.10.2020. 3/10
Новембар Српски језик Писмена задатак 3.11.2020. 1/11
Математика Писмени задатак 5.11.2020. 1/11
Математика Писмена вежба 18.11.2020. 3/11
Енглески језик Писмена вежба 20.11.2020 3/11
Децембар Природа и друштво Писмена вежба 3.12.2020. 1/12
Математика Писмени задатак 11.12.2020. 2/12
Српски језик Писмени задатак 14.12.2020. 3/12

 

4.разред-Модрица

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Српски јеузик тестирање 25.09.2020. 4/09
Октобар Природа и друштво тестирање 14.10.2020. 3/10
Српски језик Писмени задатак 15.10.2020 4/10
Енглески језик тестирање 29.10.2020. 5/10
Новембар Српски језик тестирање 3.11.2020. 1/11
Математика Писмени задатак 5.11.2020 1/11
Математика тестирање 18.11.2020. 3/11
Српски језик Тестирање 30.11.2020 5/11
Децембар Природа и друштво Контролни задатак 2.12.2020. 1/12
Енглески језик Контролни задатак 10.12.2020 2/12
Математика Писмени задатак 11.12.2020 2/12
Српски језик Писмени задатак 14.12.2020. 3/12

 

 4.разред –Сеземча

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Српски јеузик Иницијални тест 3.09.2020. 1/09
Математика Иницијални тест 9.09.2020. 2/09
Српски језик Писмена вежба 25.09.2020. 4/09
Октобар Математика Писмена вежба 5.10.2020. 1/10
Природа и друштво Писмена вежба 14.10.2020. 2/10
Српски језик Писмени задатак 15.10.2020 4/10
Енглески језик тестирање 29.10.2020. 5/10
Новембар Српски језик тестирање 3.11.2020. 1/11
Математика Писмени задатак 5.11.2020 1/11
Математика тестирање 18.11.2020. 3/11
Српски језик Тестирање 30.11.2020 5/11
Децембар Природа и друштво Контролни задатак 2.12.2020. 1/12
Енглески језик Контролни задатак 08.12.2020 2/12
Математика Писмени задатак 11.12.2020 2/12
Српски језик Писмени задатак 17.12.2020. 3/12