РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА 1.ПОЛУГОДИШТЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5.ДО 8.РАЗРЕДА

*У складу са дописом МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА број.610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020.године ревидиран је распоред писмених провера за 1. полугодиште шк.2020/2021

5.РАЗРЕД

МЕСЕЦ Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Математика иницијални тест 9. 9. 2020. 2/09
Октобар Математика контролни задатак 5. 10. 2020. 2/10
Српски језик тестирање 7. 10. 2020. 2/10
Географија тестирање 12. 10. 2020. 3/10
Српски језик писмени задатак 14. 10. 2020. 3/10
Немачки језик контролни задатак 20.10.2020 4/10
Биологија писмена вежба 27. 10. 2020. 5/10
Математика писмени задатак 28. 10. 2020. 5/10
Новембар Енглески језик писмена вежба 3. 11. 2020. 1/11
Немачки језик блиц тест 5.11.2020. 1/11
Немачки језик контролни задатак 26. 11. 2020. 4/11
Српски језик тестирање 27.11.2020. 4/11
Децембар Енглески језик писмени задатак 03.12.2020 1/12
Српски језик тестирање 04.12.2020. 1/12
Математика контролни задатак 07. 12. 2020. 2/12
Историја тестирање 10.12.2020 2/12
Српски језик контролни задатак 15. 12. 2020. 3/12

 

6.РАЗРЕД

МЕСЕЦ Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Математика иницијални тест 4. 9. 2020. 1/09
Српски језик иницијални тест 11. 9. 2020. 2/09
Октобар Српски језик контролни задатак 2. 10. 2020. 1/10
Немачки језик контролни задатак 8. 10. 2020. 2/10
Математика контролни задатак 9. 10. 2020. 2/10
Биологија писмена вежба 15.10.2020. 3/10
Српски језик писмени задатак 16. 10. 2020. 3/10
Немачки језик блиц тест 20. 10. 2020. 4/10
Географија писмена вежба 22. 10. 2020. 4/10
Математика писмени задатак 30. 10. 2020. 5/10
Новембар Енглески језик писмена вежба 3. 11. 2020. 1/11
Немачки језик блиц тест 5. 11. 2020. 1/11
Физика контролни задатак 10. 11. 2020. 2/11
Немачки језик контролни задатак 26. 11. 2020. 4/11
Децембар Енглески језик писмени задатак 3. 12. 2020. 1/12
Математика контролни задатак 7. 12. 2020. 2/12
Историја тест 8.12.2020. 2/12

 

                                                                                 7.РАЗРЕД

МЕСЕЦ Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Математика иницијални тест 4. 9. 2020. 1/09
Немачки језик контролни задатак 15. 9. 2020. 3/09
Енглески језик блиц тест 29. 9. 2020. 5/09
Октобар Српски језик контролни задатак 9. 10. 2020. 2/10
Математика контролни задатак 12. 10. 2020. 3/10
Биологија писмена вежба 15. 10. 2020. 3/10
Немачки језик контролни задатак 20. 10. 2020. 4/10
Немачки језик блиц тест 30. 10. 2020. 5/10
Новембар Енглески језик писмена вежба 5. 11. 2020. 1/11
Хемија контролни задатак 6.11.2020. 1/11
Немачки језик контролни задатак 17. 11. 2020. 3/11
Математика писмени задатак 19. 11. 2020. 3/11
Географија контролна вежба 26.11.2020 4/11
Децембар Физика контролни задатак 2. 12. 2020. 1/12
Енглески језик писмени задатак 3. 12. 2020. 1/12
Историја писмена вежба 8. 12. 2020. 2/12
Математика контролни задатак 11.12.2020. 2/12
Српски језик контролни задатак 16. 12. 2020. 3/12

 

8.РАЗРЕД

Месец Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Септембар Математика иницијални тест 4. 9. 2020. 1/09
Српски језик иницијални тест 9. 9. 2020. 2/09
Немачки језик блиц тест 25. 9. 2020. 4/09
Енглески језик блиц тест 29. 9. 2020. 5/09
Математика контролни задатак 29. 9. 2020. 5/09
Октобар Српски језик контролни задатак 9. 10. 2020. 2/10
Географија тестирање 19. 10. 2020. 4/10
Математика писмени задатак 22. 10. 2020. 4/10
Српски језик писмени задатак 26.10.2020. 5/10
Немачки језик контролни задатак 30. 10. 2020. 5/10
Новембар Енглески језик писмена вежба 3. 11. 2020. 1/11
Хемија контролни задатак 5.11.2020. 1/11
Биологија писмена вежба 10. 11. 2020. 2/11
Немачки језик блиц тест 13. 11. 2020. 2/11
Математика контролни задатак 19. 11. 2020. 3/11
Хемија контролни задатак 20. 11. 2020. 3/11
Физика контролни задатак 25. 11. 2020. 4/11
Српски језик контролни задатак 27. 11. 2020. 4/11
Децембар Енглески језик писмени задатак 1. 12. 2020. 1/12
Историја тестирање 10. 12. 2020. 2/12