Дана 19.9.2020. године, ученици 8. разреда су са одељенским старешинoм Иваном Кричак присуствовали вебинару „Избор средње школе“ у организацији Фондације Темпус. Присуство вебинару је део Плана тима за професионалну оријентацију ученика и има за циљ да ученике упозна са најчешћим потешкоћама и дилемама које се јављају при избору средње школе и попуњавању листе жеља. Такође, ученицима су представљени и корисни линкови као избор информација потребних у процесу избора средње школе.