У дигиталној учионици матичне школе ОШ”Страхиња Поповић” у Дворану учитељица Драгица Стајковић одржала је угледни час Природе и друштва у 4. Разреду за ученике из Дворана и Модрице. Наставна јединица  угледног часа  била је Турска освајања Србије и живот под турском влашћу, утврђивање. Утврђивање је урађено применом Kahoot web alata.  Сам квиз је садржао 21 питање од којих прва 4 су тражила познавање уводних лекција о настанку Српске државе, а остала питања на била везана за Турска освајања Србије и живот под турском влашћу. Сама питања су била обогаћена фотографијама, инсертом из играног филма Косовски бој и народну песму Јаничар. На тај начин, кроз цео час остварена је корелација са енглеским језиком (incorrect/ netacno, correct/ tacno, nickname/ nadimak), веронауком( задужбине српских владара), српским језиком ( епске песме, писање датума, монолог, турцизми), музичком културом ( народна песма, занимања везана за извођење народне музике), математиком (римске цифре) и предметом од играчке до рачунара( коришћење рачунара и нових алата у настави). Током целог часа ученици су развијали дигиталне компетенције, компетенције за комуникацију, за одговорно учешће у демократском друштву и естетске компетенције.

У уводном делу часа ученици су се улоговали на сајт www. Kahoot.it и објашњен им је начин рада. Током главног дела часа текло је утврђивање градива путем квиза, али су се образлагали и нетачни одговори. У завршном делу часа  је уследила повратна информација ученицима о њиховом раду, подела похвала најуспешнијима на квизу као и похвала за ликовни рад ученику који ради по ИОП-у. Ученици су добили и наставни листић са новим појмовима који су залепили у свескама. Путем анкете,  користећи исту софтверску платформу урађена је евалуација часа од стране ученика. Оно што је евидентно ученицима  се допао начин рада.Утврђивали  су стечена знања кроз игру, али су у исто време учили и нешто ново. Радовали су се сваком освојеном поену и са занимањем пратили промене у њиховом пласману током квиза, а предложили су да следећи пут раде у групама.