Наставник физичког васпитања Драган Лазић одржао је угледни час ЧОС ,,Другарство у свету слободног изражавања” у петом и седмом разреду  примењујући ,, Picaso – Spiel”  ,,Пикасо игра”, 22. јуна 2022., односно  знање са семинара: ,,Школске иновације: нови начин размишљања за наставнике и ученике’’, у оквиру  Еразмус + КА101 пројекта ,,Иновативним методама до унапређења наставе и учења”. Часу су присуствовали: педагог школе Марина Лазић, наставница српског језика Ивана Јаковљевић, наставница географије Марјана Радивојевић, наставница ликовне културе Александра Миловановић и вероучитељица Сања Николић.