Педагог школе одржала је 2. фебруара 2021. године са ученицима 8. разреда радионицу у оквиру плана Тима за Професионалну оријентацију. Педагог је упознала ученике са понудом образовних профила и мрежом средњих школа на територији Расинског округа. Ученици су постављали питања и дискутовали о образовним профилима за које су заинтересовани.