Пројектна пријава наше школе за Еразмус + пројекте (упућена Фондацији Темпус) KA101-018BC4E9 под називом ,,Иновативним методама до унапређења наставе и учења (Innovative methods for improving teaching and learning)” послата је на расписани конкурсни рок до 11. фебруара 2020. године. Фондација Темпус донела је одлуку о финансирању нашег пројекта. Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок. У оквиру пројекта одобрен је одлазак  2 наставника у Болоњу на семинар  Introducing Project-Based Learning in the Classroom и 2 наставника у Атину да похађају семинар Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies. Спровођење пројекта  ће почети од 1. септембра 2020. године и трајаће 13 месеци.