Програм обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања обухватиће 60 школа у Србији. Једна од њих је и наша школа. Деветоро наставника ОШ ” Страхиња Поповић” из Дворана је 1.6.2019. похађало ову националну обуку. Обука се односи на нове исходе који се постављају, развијање међупредметних компентенција и писање пројекта.