У току распуста обезбеђене су и допремљене нове залихе угља и дрва.