Учеснице пројекта КА101 Драгица Стајковић и Сања Николић су користећи апликацију edpuzzle креирале видео лекције и користиле их у настави примењујући наставни модел ,,Изокренута учионица”.

Српски језик, наставна јединица ,,Основно и пренесено значење речи” – припремила Драгица Стајковић

Српски језик, наставна јединица ,,Занимање Марка Краљевића” – припремила Драгица Стајковић

Природа и друштво, наставна јединица ,,Станишта и животне заједнице”-  припремила Драгица Стајковић

Математика, наставна јединица ,,Писмено множење вишецифреног броја двоцифреним бројем” – припремила Драгица Стајковић

Природа и друштво, наставна јединица ,,Трагови прошлости” – припремила Сања Николић


Верска настава,  наставна јединица ,,Павле – апостол незнабожаца” – припремила Сања Николић


Верска настава,  наставна јединица ,,Прогони хришћана” – припремила Сања Николић

Природа и друштво, наставна јединица ,,Рељеф Србије”-  припремила Драгица Стајковић