eTwinning пројекат “Welcome home and play with us : “Тhe game of four countries” је реализован од септембра до јуна школске 2020/21.

Ово је први eTwinning пројекат заснован на Erasmus +  KA229 пројекту “Being European, an exchange of culture and practices”, у коме учествују школе из Француске, Србије, Пољске, Турске и Италије. Почетне пројектне активности су представљање и упознавање учесника. Пројекат је заснован на упознавању културно-историјског наслеђа, образовних пракси и савремених трендова у настави земаља учесница. Циљеви су:  унапређење усмених и писаних језичких вештина; стицање знања о културама, вредностима, традицијама учесника; развијање дигиталних компетенција употребом ИКТ-а у току пројектих активности. Партнерска школа из Италије је прекинула учешће у Еразмус пројекту, радни назив eTwinning пројекта је промењен у: “Welcome home and play with us : “Тhe game of four countries”. Финални продукт пројекта ће бити едукативне карте за ,,Игру четири земље” са обележјима земаља. Свака фаза пројекта обухвата прављење одређеног броја едукативних карата, упознавање образовних наставних пракси земаља учесница и њихову примену. Прикази пројектих активности и сарадња учесника одвија се на eTwinning порталу.