У оквиру пројекта “Заједно и безбедно кроз детињство” у матичној школи у Дворану  организовано је предавање “Безбедност деце у саобраћају” за ученике првог и другог разреда матичне школе и издвојених одељења у Здравињу, Модрици и Сеземчи.Предавање су реализовали представници ПУ у  Крушевцу.

Ученицима је тема била интересантна, активно су учествовали у предавању и показали добро предзнање, за шта су били похваљени.

На овом линку можете видети фотографије са пројекта “Заједно и безбедно кроз дeтињство” https://drive.google.com/drive/folders/1mJG9FfYNSe-lkXK4CWqmLOkUeCCoXL2s