САВЕТИ ЗА УСПЕШНИЈЕ УЧЕЊЕ

 

  • Прегледај

Када почнеш учити, прво прегледај лекцију у целини, прочитај наслове, поднаслове, све што је истакмнуто подебљаним словима, табеле, слике. Прочитај сажетак. Циљ овог летимичног читања је да схватиш о чему се ради и уочиш битне делове у лекцији.

 

  • Питај се

Откри најбитније информације из градива и дај одговор на питања  : Ko? Kaдa? Шта? Kako? Гдe? Зашто?

 

  • Читај, Подвлачи

Тек након што си прегледао лекцију и схватио о чему је реч, крећеш читати све по реду…Да би то урадио , постоје једноставни савети; Прво за добру концентрацију обе ноге требају бити на поду, стабилна столица, требаш бити сит и отклонити све што ти одваличи пажњу (моблини телефон, новине…) Активно читај, размишљај о ономе штом читаш. Пронађи главни део текста – главну мисао. Подвуци или обој маркером оно што је важно запамтити (главен идеја, датуме, реченице, имена…)

  • Памти

Важно је поделити лекцију на смислене целине. Учи се целина по целина. Целине се обнављају једна по једна. На крају се обнови цела лекција. Памтити властитим речима, сем појединих дефиниција…

  • Понављај

Поновљање је препричавање најважнијег својим речима . Понављање је препричавање најважнијег својим речима и одговарање на питања из уџбеника. Не мораш исту лекцију понављати сваког дана али је важно да је често обнављаш, како ви утврдио научено и увек био/била  спремна за писмене вежбе.