Дана 25.09.2018.год., ученици 8-2 разреда су обележили Европски дан језика представљајући своје радове који су били плод двонедељног истраживачког рада на тему језика, различитости и занимљивости везаних за језике.

Наиме, на почетку часа ученици су дошли до закључка зашто се баш овај датум прославља као дан језика, ко је установио тај датум као Европски дан језика и где се он обележава. Наставница је наводила ученике на тачне одговоре и подстицала дискусију водећи рачуна о томе шта су ученици истарживали и до којих информација су могли доћи у свом раду.

Затим су ученици представљали своје радове. Било је ту представљање речи „ВОЛИМ ТЕ“ на страним језицима, разлике између британског и америчког енглеског језика, наводили су речи које имају исто значење а различито се пишу и изговарају, говорили су о службеним језицима у земљама Европе, а на крају, двоје ученика је изразило жељу да се представе и кажу нешто и на корејском. До ове идеје дошли су , пошто кажу да им је тај језик посебно интересантан, као и њихова хипхоп музика. Завршна активност овог часа била је заједничко слушање пар наумера са овог подручија и дискусија о утисцима који се у њима јављају док слушају поједине извођаче страних нумера.