Поштовани родитељи,

     На порталу Моја средња школа можете да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

   Портал   Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs Вам пружа могућност  да проверити све  податке за конкретног ученика, као  и  статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

  Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник.

    Ауторизовани  корисник је родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник, или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију http://eID.gov.rs

   Услуге које вам нуди Мој есДневник су:

  1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  2. подношење приговора на резултате завршног испита
  3. подношење електронске листе жеља
  4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

    Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на идентификацију http://eID.gov.rs .

   Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.