Пријем првака из Дворана и Модрице одржаће се у 15.часова  у матичној школи у Дворану.

Пријем првака у издвојеном одељењу у Здравињу и Сеземчи одржаће се у 10.часова.

                                 Директор школе

                                        Жаклина Живковић