База припрема за часове по иновативним методама рада научених у оквиру Еразмус+ пројеката

Припрема Основно и пренесено значење речи

ПРИПРЕМА ЗА УГЛЕДНИ ЧАС

Припрема Основно и пренесено значење речи

Суђење, Лаза Лазић Rally Coach

Припрема Баре и језера изокренута учионица

Kreativne igre Cooperative poetry

153. Obim kvadrata -Think pair share

159. Obim trougla – Think pair share

Занимање Марка Краљевића, изокренута учионица припрема

158. Obim trougla – Rally Coach

Пројектни план Срби светитељи

Verska nastava 6. raz. 31. OS priprema Sanja Nikolic Izokrenuta ucionica

Verska nastva Priprema 33. Sanja Nikolic Izokrenuta ucionica

Svijetu se ne moze ugoditi, narodna prica AgreeDisagree

Pisanje prisvojnih prideva-izokrenuta ucionica

РЕЉЕФ СРБИЈЕ 4.р. ИЗОКРЕНУТА УЧИОНИЦА

kugla -8 раз.

kugla-6 раз.

gimnastika poligon

kosarka dribling

71. час – немачки језик

Pisanje prisvojnih prideva-izokrenuta ucionica

РЕКЕ, БАЊЕ И ЈЕЗЕРА СРБИЈЕ-ИЗОКРЕНУТА УЧИОНИЦА (3)

Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja -о- Izokrenuta ucionica

Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja-утврђ.JIGSAW