Снаге наше школе су:

  • Подмлађен стручни наставни кадар,
  • Спремност наставника за даље усавршавање,
  • Здрави међуљудски односи у колективу,
  • Положај и окружење школе,
  • Здрава средина
  • Партнерство између школе и породице и
  • Отвореност за сарадњу са локалном заједницом.

Поред снага постоје и слабости које желимо да отклонимо. То су:

  • Недовољна опремљеност школе наставним средствима,
  • Традиционална настава заснована на предавањима,
  • Неадекватна уређеност спортских терена,

МИСИЈА

Мисија наше школе је да образујемо и васпитавамо здраве личности, да анимирамо ученике и родитеље да активно учествују у животу локалне заједнице и да развијамо свест о националној припадности кроз неговање традиције.

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо ефиkaсна и квалитетна школа, која је прилагођена потербама и интересовањима ученика и наставника и која користи специфичности свог окружењеа за постизање васпитно-образовних исхода.

Од јуна 1984. године до септембра 1985. године трајала је реконструкција и надградња школе у Дворану. Шестог октобра 1985. године мештанима овог подручја са седам насељених места, свечано је предата на употребу нова, модерна и по савременим стандардима школска зграда.

Одлуком Владе Републике Србије о броју и просторном распореду основних школа у Републици, од 21. септембра 1994. године, (“Сл. Гласник РС” бр. 58/94), Основна школа “Страхиња Поповић” је остала са статусом самосталне осморазредне основне школе, у чијем саставу су и три издвојена одељења: у Здравињу, Модрици и Сеземчи.

У школској 2014/2015. години школа има уписаних 206 ученика распоређених у 15 одељења. У школи ради 37 радника од којих је 26 са високом стручном спремом.

Поред образовно-васпитног рада, Основна школа “Страхиња Поповић” у Дворану има значајну сарадњу са друштвеном средином, са здравственим, спортским, културним и другим институцијама, које доприносе ширем остваривању друштвене функције школе.

Наставни кадар

У школи је запослено 37 радника.Наставно особље чини 28 радника.Од тога 26 су наставници, 1 стручни сарадник (педагог) и 1 директор школе (професор разредне наставе). Са високом стручном спремом је 26 радника школе, са вишом стручном спремом су 4 радника.

Простор

Основна школа”Страхиња Поповић” у Дворану у свом саставу има и три подручна одељења и то у Здравињу, Модрици и Сеземчи.

Матична школа има: 8 учионица ( кабинета), радионицу за ТО,салу за физичко васпитање која је реконструисана у школској 2006/07 години од ђачке кухиње и делимично уређене спортске терене,простор за предшколско васпитање, пространо и лепо уређено школско двориште, школску економију и школске станове који су тренутно неискориштени.

Одељење у Здравињу има нову школску зграду и пространо школско двориште. Сама школска зграда пружа неопходне услове за рад јер поседује 3 учионице, санитарни чвор унутар школе, канцеларију за наставнике, кухињу са трпезаријом, котларницу са пратећим просторијама.У једном делу школске зграде налази се простор за предшколско васпитање и њему је организован рад. Школа има уређено игралиште за кошарку као и парк са пуно растиња.

Одељење у Модрици има реновирану школску зграду са две лепо опремљене учионице и канцеларијом за наставнике. У оквиру школе ради група предшклоске деце у организацији установе ”Ната Вељковић”. Ово подручно одељење нема ни један спортски терен.

Одељење у Сеземчи је у старој школској згради и има две учионице и простор за кухињу. Школско двориште је пространо тако да ученици имају да часове физичког васпитања проводе у дворишту, бар када је лепо време.