Српски језик:

Дарко Обрадовић

Ивана Јаковљевић

Математика: Жаклина Живковић

Енглески језик:

Ивана Кричак

Татјана Гајић

Немачки језик: Младен Петровић

Ликовна култура: 

Александра  Миловановић

Звонко Ћирић

Музичка култура: Иван Станојевић

Биологија: Биљана Поповић

Физика: Зорица Обрадовић

Хемија: Милисав Милићевић

Географија:

Милан Михајловић

Маријана Радивојевић

Историја:

Ненад Стефановић

Никола Збиљић

Физичко васпитање: Драган Лазић

Техничко образовање: Бојан Стаменовић

Информатика и рачунарство: Бојан Стаменовић

Верска настава:

Сања Николић

Далибор Ђорђевић

Стручни сарадник, педагог: Марина Вујанац, замена Вања Микић

Библиотекар: Ивана Ранковић