Српски језик:

Дарко Обрадовић, 100%,

Ивана Јаковљевић, 50%,

Математика: Жаклина Живковић, 110%

Енглески језик:

Драган Петковић, 100%

Ивана Кричак, 55%

Немачки језик: Младен Петровић, 55%

Ликовна култура: Звонко Ћирић, 30%

Музичка култура: Иван Ђукић, 30%

Биологија: Светлана Лабан 50%

Физика: Миладин Макрагић, 40%

Хемија: Милисав Милићевић, 20%

Географија: Наташа Гогић, 30% + 15% на замени до повратка радника са боловања

Историја:

Ненад Стефановић, 30%

Никола Збиљић, 15%

Физичко васпитање: Драган Лазић, 75%

Техничко образовање: Бојан Стаменовић, 75%

Информатика и рачунарство: Бојан Стаменовић, 20%

Верска настава: Драган Мијајловић, 65%

Стручни сарадник, педагог: Милица Милошевић, 60% до повратка педагога са боловања