Дворане

Златибор Агатоновић, домар,100%

Драган Обрадовић, ложач и помоћни радник 100%

Гордана Обрадовић, спремачица, 100%

Здравиње

Драган Миленковић, 30% ложач, 70% помоћни радник.

Модрица

Јадранка Лукић, спремачица, 70%

Сеземча

Горан Ђорђевић, помоћни радник, 50% +50% у Дворану.