Дворане

Сања Михајловић, 1. разред

Душица Милићевић, 2. разред,

Драган Марковић, 3. разред,

Дијана Костић, 4. разред,

Здравиње

Верица Обрадовић, 2. и 4. разред,

Павица Вучковић, 3. разред,

Модрица

Ивана Благојевић, 1. и 3. разред,

Невена Крстић, 2. и 4. разред,

Сеземча

Јасмина Ђорђевић, 2. и 4. разред

Марија Миленковић, 1. и 3. разред