Весна Миленковић, директор школе

Славица Југовић, школски секретар

Вера Агатоновић, шеф рачуноводства