Весна Мијатовић, секретар, 50%

Вера Агатоновић, шеф рачуноводства, 50% + 50% спремачица