У четвртак, 23. јуна 2022., наставник немачког језика Младен Петровић је одржао часове на којима су ученици представили продукте пројектне наставе. У петом разреду под рад је носио назив ,,Was essen die Personen?”Приказујући продукте  пројекте наставе  – представљање особа и њихових доручака, презентовање је извршено у облику текста са сликама. У шестом разреду је одржан час ,, Wir spielen – Mach ein Turm”, пројектна настава – Направи торањ од материјала. Овим часима демонстрирао је употребу знања са семинара: ,,Школске иновације: нови начин размишљања за наставнике и ученике’’, у оквиру  Еразмус + КА101 пројекта ,,Иновативним методама до унапређења наставе и учења”.