Предлог Наставничког већа од 15. децембра 2014. године је да награду Светосавски ученик треба да понесе Лука Милољубовић, ученик 8. разреда. При избору Светосавског ученика Наставничко веће се руководило Извештајем комисије која је сачинила бодовну листу на којој су се нашли Лука Милољубовић и Јелена Михајловић. Лука је испунио критеријуме фонда за подстицање младих талената града Крушевца:

1. Да је ученик завршног разреда,

2. Да постиже континуиран(одличан) успех у току школовања,

3. Да је ученик постигао надпросечне резултате у учењу и да је стекао једну од диплома за изузетан успех (носиоци награда на републичким такмичењима).

Лука је у току школовања имао следеће резултате:

У 5. разреду: 2. место на општинском такмичењу из математике,

2. место на окружном такмичењу из математике,

1. место на општинском такмичењу из историје;

У 6. разреду: 1. место на општинском такмичењу из историје,

1. место на окружном такмичењу из физике;

У 7. разреду: 1. место на општинском такмичењу из историје,

2. место на окружном такмичењу из историје,

1. место на општинском такмичењу из физике,

3. место на на окружном такмичењу из физике и

3. место на републичком такмичењу из физике.

Честитамо Луки на овој престижној награди.

Оставите одговор