НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ”СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”                                                                                                                          УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)

АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ                                                                                                                                                           БРОЈ УЧИОНИЦА: 10

МЕСТО: ДВОРАНЕ                                                                                                                                                                         БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0

БРОЈ ЂАКА: 152                                                                                                                                                                            ФИСКУЛТУРНА САЛА: ДА

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА

 

МЕСЕЦ

СТРУЈА

ВОДА

ГРЕЈАЊЕ

 

Количина(КwH)

 

Цена

 

Количина(м3)

 

цена

Даљинско грејање(топлана)

мазут

дрва

угаљ

цена Количина(л) цена Количина(м3) цена Количина(кг) цена
ЈАНУАР 2160 18625.01 / / / / / / 8 35856,00 8000 66240.00
ФЕБРУАР 42+2500 1275,08+21655.50 / / / / / / 8 35856.00 8000 66240.00
МАРТ 16+2360 1124,81+20283,85 / / / / / / 5 22410.00 5500 45540.00
АПРИЛ 17,25+17,25 1032,31+1032,31 5 22410.00 5000 41400,26
МАЈ 17,25+42856,25 1032,31+1032,31
ЈУН 43+1200 1280,87+10383,13
ЈУЛ 1032,31+1032,32
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

 

*Уписати начин обрачунске  вредности

 1. –према потрошњи
 2. –по важећем месечном фактору
 3. – на годишњем нивоу

 

 

 

 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ”СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”                                                                                                                          УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)

АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ                                                                                                                                                           БРОЈ УЧИОНИЦА: 3+ ВРТИЋ

МЕСТО: ЗДРАВИЊЕ                                                                                                                                                                      БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0

БРОЈ ЂАКА: 28                                                                                                                                               ФИСКУЛТУРНА САЛА: НЕ

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА

 

МЕСЕЦ

СТРУЈА

ВОДА

ГРЕЈАЊЕ

 

Количина(КwH)

 

Цена

 

Количина(м3)

 

цена

Даљинско грејање(топлана)

мазут

дрва

угаљ

цена Количина(л) цена Количина(м3) цена Количина(кг) цена
ЈАНУАР 366 2861,15 / / / / / /
ФЕБРУАР 1223 9288,05 / / / / /
МАРТ 1702 12754.79 / / / / / /
АПРИЛ 395 3102,66
МАЈ 1032,31
ЈУН 1032,31
ЈУЛ 820 6224,82
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

 

*Уписати начин обрачунске  вредности

 1. –према потрошњи
 2. –по важећем месечном фактору
 3. – на годишњем нивоу

 

 

 

 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ”СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”                                                                                                                          УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)

АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ                                                                                                                                                           БРОЈ УЧИОНИЦА: 2+ВРТИЋ  ПОПОДНЕ

МЕСТО: МОДРИЦА                                                                                                                                                                      БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0

БРОЈ ЂАКА: 24+ ПРЕДШКОЛСКО                                                                                                                                              ФИСКУЛТУРНА САЛА: НЕ

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА

 

МЕСЕЦ

СТРУЈА

ВОДА

ГРЕЈАЊЕ

 

Количина(КwH)

 

Цена

 

Количина(м3)

 

цена

Даљинско грејање(топлана)

мазут

дрва

угаљ

цена Количина(л) цена Количина(м3) цена Количина(кг) цена
ЈАНУАР 450 3883,44 / / / /
ФЕБРУАР 250 2477,41 8 156,02 / / / /
МАРТ 235 2390,71 5 97,51 / / / /
АПРИЛ 210 2246,20 3 58,51
МАЈ 2280,89
ЈУН 117 1708,62 7 136,52
ЈУЛ 18 1136,36
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР 7 136,52
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

*Уписати начин обрачунске  вредности

 1. –према потрошњи
 2. –по важећем месечном фактору
 3. – на годишњем нивоу

 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ”СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”                                                                                                                          УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)

АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ                                                                                                                                                           БРОЈ УЧИОНИЦА: 2

МЕСТО: СЕЗЕМЧА                                                                                                                                                                         БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0

БРОЈ ЂАКА: 18                                                                                                                                                                               ФИСКУЛТУРНА САЛА: НЕ

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА

 

МЕСЕЦ

СТРУЈА

ВОДА

ГРЕЈАЊЕ

 

Количина(КwH)

 

Цена

 

Количина(м3)

 

цена

Даљинско грејање(топлана)

мазут

дрва

угаљ

цена Количина(л) цена Количина(м3) цена Количина(кг) цена
ЈАНУАР 28 602,99 2 39,01 / / / / / /
ФЕБРУАР 68 834,20 2 39,01 / / / / / /
МАРТ 72 857,32 2 39,01 / / / / / /
АПРИЛ 41 687,13
МАЈ 5,75 670,92
ЈУН 23 1135 1 19,50
ЈУЛ 12 1091,93
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР 4 78,01
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

 

*Уписати начин обрачунске  вредности

 1. –према потрошњи
 2. –по важећем месечном фактору
 3. – на годишњем нивоу