У ОШ “Страхиња Поповић” Дворане реализован је пројекат Да сваки дан буде еко дан који је финансирао Град Крушевац. Пројектне активности реализоване су од јуна до новембра 2013. године. Циљ пројекта је ширење еколошке свести и едукација о правилном одлагању и селектовању отпада и очувању вода.

Активности су реализоване следећим редом:

– Формиране су еко патроле које су фотографисале стање на терену Обале река и речне токове у Петини, Дворану и Модрици и интервјуисале мештане о проблемима отклањања отпада и степена загађења околине.

-Урађени су флајери за родитеље, ученике и мештане.

– Организоване су радионице за родитеље и ученике.

– Извршено је теренско испитивање воде Петинске реке. Испитивање су радили ученици уз стручно упутство наставника хемије и представника Еколошког покрета Бела бреза. У радионицу су се укључили мештани чија је бунарска вода испитивана.

– Организован је ЕКО ДАН у Модрици који се састојао из низа активности едукативни филм, радионица о селектовању отпада, акција чишћења школског дворишта, обале реке и сеоског игралишта, прикупљање и одвожење ПЕТ амбалаже од стране ЈКП Крушевац.

– Набављене су 4 ђубријере и офарбани постојећи контејнери. -Засађено је двадесетак садница зимзеленог и украсног шибља.

Ученици и родитељи су узели активно учешће у свим активностима. Прикупљено је 250кг ПЕТ амбалаже и поново у новембру три контејнера. У оквиру Сајма здраве хране, који се реализовао у Здравињу, реализоване су радионице прављења макета од рециклажног материјала и разврставање отпада. Родитељи из Модрице донирали су 20 садница тује које су засађене у издвојеном одељењу у Модрици. Крајем новембра реализована је завршна манифестација Да сваки дан буде еко дан на којој су сумиране реализоване активности. Ученици, чланови еко патрола, презентовали су резултате после чега је уследила изложба употребних предмета израђених од рециклажног материјала.

Оставите одговор