Узорковање земљишта и воде
ТЕРЕНСКО ИСПИТИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ВОДЕ

30.9.2014. године Еколошко-биолошка секција и ученици чланови Еколошког покрета Бела бреза ОШ”Страхиња Поповић” из Дворана и Еколошки покрет Бела бреза из Крушевца организовали су радионицу- показни час ”Теренско испитивање земљишта и воде” . Ученици су донели узорке земљишта из својих животних средина: Дворана, Здравиња, Модрице. Узорци су узети из башти и то по један узорак са површине и један са дубине од 30 цм. Час је водио Виктор Домијан уз асистенцију Ивана Парезановића, професора биологије. После првих показних вежби, ученици су имали прилику да сами анализирају узорке и изводе закључке.

Земљиште је анализирано на присуство калцијума, амонијака, органских примеса и хуминске киселине. Ученици су на интересантан начин, могли да уоче да је земљиште сиромашно калцијумом и да је, за раст биљака, потребно додатно третирање земљишта истим. Даље анализе су показале да у земљишту има и амонијака и органских примеса и хуминских киселина, у мањој мери, због присуства стајског ђубрива.

Анализа узорка воде реке Бистрице је показала да вода нема метала, није кисела, али има органских примеса у мањој мери. Поредећи са резултатима испитивања из претходне године закључујемо да је вода чистија што се може довести у везу са обилним падавинама током ове године.

Ученици су показали интересовање за овакав рад због очигледног приступа теми. Истраживачка метода коју карактерише посматрање, праћење, уочавање, описивање и закључивање је у дошла до изражаја у овој радионици

OLYMPUS DIGITAL CAMERA