Часови грађанског васпитања имају за циљ да упознају ученике са мноштвом проблема који се појављују у друштву у коме живимо и начинима њиховог решења, да им се укаже на дечија права и могућност њиховог остваривања, да науче ученике толеранцији и прихватању других без дискриминације, предрасуда и насиља, да ослободе ученике да износе своје мишљење, као и да се забаве и друже.

Већи део рада обавља се у виду дискусија, радионица, приказивања кратких поучних филмова и израда паноа на задату тему.

Наша школа обележила је Европски дан борбе против трговине људама 18.октобра. Спроведено је неколико активности у циљу осветљавања овог проблема. Једна од активности је радионица на часу грађанског васпитања. Ученици су урадили пано на тему „СТОП ТРГОВИНИ ЉУДИМА“. Циљ је био да се скрене пажња на проблем који постоји око нас, да схватимо да трговац и жртва може бити свако.

Маријана Радивојевић