У оквиру имплементације пројекта Еразумс +  КА101 ,,Иноватим методама до унапређења наставе и учења” одржани су часови математике. Обрада наставне јединице ,,Сабирање троциференог и једноцифреног броја” у 3. разред, урађена је  применом  иновативног наставног модела ,,Изокренута учионица”, на часу утврђивања примењено је кооперативно учење – JIGSAW (слагалица).  Часове је релаизовала учитељица Дијана Костић.

Припреме за часове су доступне на следећим линковима:

Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja -о- Izokrenuta ucionica

Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja-утврђ.JIGSAW