У оквиру Еразумс + пројекта КА101 ,,Иноватим методама до унапређења наставе и учења” настављена је имплементација научених иновативних метода у настави и учењу одржавањем часа Природе и друштва, 4. разред, наставна тема Све лепоте Србије, наставна јединица: Реке, бање и језера Србије. Час је реализовала учитељица Сања Јовановић, применом иновативног наставног модела ,,Изокренута учионица”

Припрему за реализацију часа можете погледати на овом линку-

РЕКЕ, БАЊЕ И ЈЕЗЕРА СРБИЈЕ-ИЗОКРЕНУТА УЧИОНИЦА (3)