Утврђивање наставне јединице “Наше наслеђе” у 3. Разреду наставница Ивана Благојевић је реализовала у крушевачком Народном музеју са ученицима трећег разреда из Модрице и Дворане. Час је започео тако што су ученици извлачили стикере на којима су били исписани појмови који значе неку врсту сведока прошлости. Ученици су требали да препознају да ли појам припада писаним изворима, усменим изворима, материјалним изворима и стикер су лепили када би добили потврду да су на право место определили стикер. Одговор на питање Где се чувају сведоци прошлости? даје најаву за кустоса музеја који ученицима даје основне информације о Народном музеју у Крушевцу.

У следећем делу часа наставница дели ученике у тимове, даје упутства за рад тимова: сваки тим добија “ДЕТЕКТИВСКО ПИСМО”, на основу података у писму тимови иду у потрагу за тајним предметом у музеју, враћају се у Велику салу музеја и попуњавају “МУЗЕЈСКИ КАРТОН”. У попуњавању картона ученици користе помоћ кустоса музеја која ученицима пружа основне податке о предметима: тканица, сребрна чаша,ученичка табла за писање, шешир.Након тога свака група кроз музејски картон упознаје остале са својим предметом и музејски картон лепи на табли. Наставница похваљује ученике за успешно обављен задатак и ученицима дели дипломе са називом ,,ДЕТЕКТИВ У МУЗЕЈУ”

У завршном делу часа свака група добија наставни лист са сликом предмета и задатак да тимови за сваки предмет испишу по пет карактеристика. Ученици завршавају наставни лист тако што се служе и подацима из музејских картона.

Ученици су показали велико интересовање за овакав начин рада: амбијент прилагођен наставним садржајима, истраживачки задаци, једнака укљученост свих ученика у рад. Кроз ову наставну јединицу искоришћени су ресурси нашег града, а музејски експонати су постали наставна средства који су олакшали разумевање наставне јединице.

Драгица Стајковић