Учитељица Драгица Стајковић је на Активу учитеља представила иновативне методе рада научене на семинару  ,,Решења за управљање разредом за наставнике: нове методологије, ефикасна мотивација, сарадња и стратегије евалуације” ,оквиру Еразмус + КА101 пројекта ,,Иновативним методама до унапређења наставе и учења”.

Учитељице Драгица Стајковић, Сања Јовановић и Павица Вучковић су заједно примениле иновативни начин рада при обради наставне јединице из српског језика ,,Љубав”Алексије Марјановић.

Припрема за час  – LJUBAV, 4. r -Активност КООПЕРАТИВНА ПОЕЗИЈА