Министарство унутрашњих послова  и Министарство просвете, науке и технолошког развоја ове године реализује пројекат под називом ”Основи безбедности деце” у свим основним школама Републике Србије за ученике 4. и 6. разреда. У оквиру овог пројекта, овог месеца је у нашој школи за ученике 4.разреда одржано предавање од стране представника Полицијске управе под називом ”Заштита од  техничко-технолошких опасности и природних непогода”. Ученици су били у прилици да науче које су техничко-технолошке и природне опасности. Циљ овог предавања био је да ученици науче шта урадити тј. како се понашати ако се нађу у близини техничко-технолошког удеса или у случају природне непогоде (земљотрес, поплава, шумски пожар…).