POTROSNJA ENERGENATA 2014

НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ''СТРАХИЊА ПОПОВИЋ''                                                                                                                          УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)

АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ                                                                                                                                                           БРОЈ УЧИОНИЦА: 10

МЕСТО: ДВОРАНЕ                                                                                                                                                                         БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0

БРОЈ ЂАКА: 152                                                                                                                                                                            ФИСКУЛТУРНА САЛА: ДА

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА

 

МЕСЕЦ

СТРУЈА

ВОДА

ГРЕЈАЊЕ

 

Количина(КwH)

 

Цена

 

Количина(м3)

 

цена

Даљинско грејање(топлана)

мазут

дрва

угаљ

 

цена

Количина(л)

цена

Количина(м3)

цена

Количина(кг)

цена

ЈАНУАР

2160

18625.01

/

/

/

/

/

/

8

35856,00

8000

66240.00

ФЕБРУАР

42+2500

1275,08+21655.50

/

/

/

/

/

/

8

35856.00

8000

66240.00

МАРТ

16+2360

1124,81+20283,85

/

/

/

/

/

/

5

22410.00

5500

45540.00

АПРИЛ

17,25+17,25

1032,31+1032,31

-

-

-

-

-

-

5

22410.00

5000

41400,26

МАЈ

17,25+42856,25

1032,31+1032,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЈУН

43+1200 1280,87+10383,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЈУЛ

-

1032,31+1032,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

АВГУСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Уписати начин обрачунске  вредности

 1. према потрошњи
 2. –по важећем месечном фактору
 3. – на годишњем нивоу

 

 

 

 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ''СТРАХИЊА ПОПОВИЋ''                                                                                                                          УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)

АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ                                                                                                                                                           БРОЈ УЧИОНИЦА: 3+ ВРТИЋ

МЕСТО: ЗДРАВИЊЕ                                                                                                                                                                      БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0

БРОЈ ЂАКА: 28                                                                                                                                               ФИСКУЛТУРНА САЛА: НЕ

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА

 

МЕСЕЦ

СТРУЈА

ВОДА

ГРЕЈАЊЕ

 

Количина(КwH)

 

Цена

 

Количина(м3)

 

цена

Даљинско грејање(топлана)

мазут

дрва

угаљ

 

цена

Количина(л)

цена

Количина(м3)

цена

Количина(кг)

цена

ЈАНУАР

366

2861,15

/

/

/

/

/

/

ФЕБРУАР

1223

9288,05

/

/

/

/

/

МАРТ

1702

12754.79

/

/

/

/

/

/

АПРИЛ

395

3102,66

-

-

-

-

-

-

МАЈ

- 1032,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЈУН

- 1032,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЈУЛ

820

6224,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Уписати начин обрачунске  вредности

 1. –према потрошњи
 2. –по важећем месечном фактору
 3. – на годишњем нивоу

 

 

 

 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ''СТРАХИЊА ПОПОВИЋ''                                                                                                                          УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)

АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ                                                                                                                                                           БРОЈ УЧИОНИЦА: 2+ВРТИЋ  ПОПОДНЕ

МЕСТО: МОДРИЦА                                                                                                                                                                      БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0

БРОЈ ЂАКА: 24+ ПРЕДШКОЛСКО                                                                                                                                              ФИСКУЛТУРНА САЛА: НЕ

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА

 

МЕСЕЦ

СТРУЈА

ВОДА

ГРЕЈАЊЕ

 

Количина(КwH)

 

Цена

 

Количина(м3)

 

цена

Даљинско грејање(топлана)

мазут

дрва

угаљ

 

цена

Количина(л)

цена

Количина(м3)

цена

Количина(кг)

цена

ЈАНУАР

450 3883,44

/

/

/

/

ФЕБРУАР

250 2477,41 8 156,02

/

/

/

/

МАРТ

235 2390,71 5 97,51

/

/

/

/

АПРИЛ

210 2246,20 3 58,51

-

-

-

-

МАЈ

- 2280,89

-

-

-

-

-

-

-

-

ЈУН

117 1708,62 7 136,52

-

-

-

-

-

-

-

-

ЈУЛ

18

1136,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР

 

 

7

136,52

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Уписати начин обрачунске  вредности

 1. –према потрошњи
 2. –по важећем месечном фактору
 3. – на годишњем нивоу

 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ''СТРАХИЊА ПОПОВИЋ''                                                                                                                          УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)

АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ                                                                                                                                                           БРОЈ УЧИОНИЦА: 2

МЕСТО: СЕЗЕМЧА                                                                                                                                                                         БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0

БРОЈ ЂАКА: 18                                                                                                                                                                               ФИСКУЛТУРНА САЛА: НЕ

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА

 

МЕСЕЦ

СТРУЈА

ВОДА

ГРЕЈАЊЕ

 

Количина(КwH)

 

Цена

 

Количина(м3)

 

цена

Даљинско грејање(топлана)

мазут

дрва

угаљ

 

цена

Количина(л)

цена

Количина(м3)

цена

Количина(кг)

цена

ЈАНУАР

28 602,99 2 39,01

/

/

/

/

/

/

ФЕБРУАР

68 834,20 2 39,01

/

/

/

/

/

/

МАРТ

72 857,32 2 39,01

/

/

/

/

/

/

АПРИЛ

41 687,13

-

-

-

-

 

 

МАЈ

5,75 670,92

-

-

-

-

-

-

-

 

ЈУН

23 1135 1 19,50

-

-

-

-

-

-

-

 

ЈУЛ

12

1091,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР

 

 

4

78,01

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Уписати начин обрачунске  вредности

 1. –према потрошњи
 2. –по важећем месечном фактору
 3. – на годишњем нивоу

Najviše pregleda