Драги ученици ,

Прва недеље октобра је недеља посвећена Вама- деци!

И ова Дечија недеља је прилика да децa остану у средишту друштвених настојања да буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум својих потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о заштити, унапређењу и промоцији дечијих права у којој учествују сви релевантни друштвени актери.
Стога ће ове године, Дечија недеља бити обележена под слоганом, чија инспирација су стихови песме Дете, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића: ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ*

Дечија недеља је највећа национална манифестација за децу, која се сваког октобра одржава у циљу уједињења свих друштвених актера са циљем континуинираног побољшања положаја детета. Она је и прилика да се укаже на постигнуто, али и на недостајуће у области промоције и заштите дечјих права у Републици Србији.
Дечија недеља је најрадоснија седмица у години, обележена пуним учешћем деце у свим програмима који је прате и у којима деца имају прилику да покажу своје таленте,вештине и способности, a одржаће се под покровитељством Министарства за бригу о породици и демографију.

Традиција Дечије недеље је веома дуга – на овим просторима се обележава од 1934. године, од 1987. године је на предлог организације Пријатељи деце Србије уведена у Закон о друштвеној бризи о деци. Oд 2018. године се налази у Закону о финансијској подршци породица са децом. Све време свог постојања манифестација прилагођава програмске циљеве актуелним потребама деце и младих, али не мења своју мисију – увек указујући на стварни положај детета и младих у друштву и важна питања у овој области, скрећући пажњу на дете као носиоца права да одраста у што бољим условима, како у породици, тако у локалној заједници и друштву у целини.
Планетарни изазов настао услед пандемије COVID-19 показао је да само у атмосфери опште сарадње свих државних органа, стручних, хуманитарних и струковних организација и удружења и других актера, као и грађана у целини, можемо заједнички превазићи кризу, а неопходно је имати у виду да је брига о најрањивијим групама становништва, попут деце, темељ праведног друштва.

Ове године ће Дечија недеља бити обележена у духу заштите, унапређења и промоције свих дечјих права и подсећања шта као друштво чинимо и чинићемо да подржимо визију света у којем свако дете има могућност да оствари свој пуни потенцијал без дискриминације, да је заштићено, вољено и поштовано и да има могућност да учествује у доношењу одлука које утичу на њен или његов живот, а у духу наше традиције и Конвенције о правима детета и свих позитивних међународних и домаћих прописа.
Циљеви „Дечије недеље“ су:
– скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
– указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;
– презентација до сада постигнутих резултата;
– указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
– подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање
права, и оптимални развој сваког детета;
– промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
– покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права.