У четвртак, 16. јуна 2022. године, учитељица Драгица Стајковић   одржала је угледни час природе и друштва  са ученицима 3. разреда у Дворану. Наставна јединица: Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница” обрађена је уз примену кооперативног учења.  На часу су примењена знања стечена на семинару ,,Решења за управљање разредом за наставнике: нове методологије, ефикасна мотивација, сарадња и стратегије евалуације” ,оквиру Еразмус + КА101 пројекта ,,Иновативним методама до унапређења наставе и учења”.

На часу је приказан рад по JIGSAW (пузла) методу- групни облик рада  где сваки члан групе добија посебан задатак, раде индивидуално на својим задацима одређено време, а затим проналазе чланове других група са истим задатком, упоређују одговоре, допуњавају, а затим се враћају у матичну групу и излажу члановима матичне групе; групни рад Agree/Disagree- наставник поставља проблем питање ученици се деле у групе према томе да ли заступају један или други став, дискутују у групи, а затим излажу пред одељењем и рад у пару Think Pair Share –ученици раде у паровима, али тако да сваки ученик ради индивидуално, након неког времена у пару дискутују, долазе до коначног решења и престављају одговор одељењу.

Часу су присуствовали наставници: Душица Милићевић, Сања Јовановић, Дијана Костић, Младен Петровић, Јелена Савић, Павица Вучковић, Вероца Обрадовић, Јасмина Ђорђевић, Тамара Илић и Сања Николић.