У среду, 26. фебруара 2020.г., одржан је угледни час ,,Манасија”. Тимском наставом наставнице српског језика Иване Јаковљевић и вероучитељице Сање Николић, обрађена је песма Васка Попе ,,Манасија”. Ученици 7. разреда истраживали су о песнику, манастиру Манасија, Св. деспоту Стефану Лазаревићу и анализирали песму. Употребом ИКТ технологије приказали су резултате истраживања на овом угледном часу користећи PowerPoint презентације, Thinglink и Adobe Spark веб алате, а за утврђивање и проверу наученог квиз Kahoot и мапе ума mindmeister.com. Часу су присуствовали директор, педагог и неколико наставника.